Журито завърши своята работа по класиране на кандидатите в конкурса за „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ ЗА СТАРТИРАЩА ФИРМА – 2012″.
Окончателното класиране можете да видите в приложения файл.
Награждаването на участниците ще се извърши на 07.11.2012 г. (сряда) от 13.30 ч. в Четвърти корпус на ТУ – София, филиал Пловдив, трети етаж, заседателната зала.
Присъствието на участниците е наложително, а на любопитните – желателно!

Ръководител на Центъра по предприемачество – гл. ас. Владимир Иванов.

Протокол за класиране на участниците в студентски конкурс

LinkedInMySpaceSvejoShare

Центърът по предприемачество към ТУ – София, филиал Пловдив организира за всички интересуващи се студенти и преподаватели от пловдивските висши училища краткосрочен, практически насочен курс „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ“ на 25, 26 и 27 октомври 2012 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив, зала 2105 (втори корпус). Начален час – 13.00.

Курсът е безплатен за студенти и преподаватели!

Участниците получават сертификат от Центъра по предприемачество.

Имаш идея за бизнес, но не знаеш откъде да започнеш? Искаш да разбереш как да планираш приходите и разходите си? Искаш да знаеш как да направиш добър бизнес план?

Ако поне на един от въпросите твоят отговор е „ДА“, то тогава този курс е за теб!!!
Записвания – онлайн от формата по-долу или на e-mail: entcentre@abv.bg

LinkedInMySpaceSvejoShare

entrepreneurship competition plovdiv

Центърът по предприемачество към ТУ – СОФИЯ, филиал ПЛОВДИВ обявява
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ от висшите училища в Южен централен район за „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС – 2012″ с награден фонд 1400 лева.
Ще бъдат раздадени три награди и награда за любимец на публиката.
Конкурсът се състои от две части:
1. Разработване на бизнес план за осъществяване на идеята за бизнес, който студентите предават на хартиен и електронен носител за оценка от комисията не по-късно от 31 октомври (сряда) 2012 г. Изискванията за разработване и критериите за оценка можете да изтеглите от тук.
2. Представяне на бизнес-идеята и плана пред комисия и колеги-студенти в Аулата на Технически университет (с помощта на презентация на MSPowerPoint или друга подобна програма), което ще се състои на 5 ноември (понеделник) 2012 г.
Публиката също има право на глас – всеки от присъстващите ще оценява младите предприемачи в таблица за оценка и събралият най-много точки ще получи наградата за любимец на публиката „Най-убедителен млад предприемач – 2012″

За контакти:
каб. 1203; телефони: 032 659 703, 0895 587 561
е-пощата на Центъра: entcentre@abv.bg

LinkedInMySpaceSvejoShare

Центърът по предприемачество към ТУ – София, филиал Пловдив организира за всички интересуващи се студенти и преподаватели от пловдивските висши училища краткосрочен, практически насочен семинар „УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ “ на 15 и 16 октомври 2012 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив, зала 2111 (втори корпус). Начален час – 09.00.

Курсът е безплатен за студенти и преподаватели!

Участниците получават сертификат от Центъра по предприемачество.

Записвания – онлайн и на e-mail: entcentre@abv.bg.

LinkedInMySpaceSvejoShare

Центърът по предприемачество към ТУ – София, филиал Пловдив организира за всички интересуващи се студенти и преподаватели от пловдивските висши училища краткосрочен, практически насочен курс „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ В И ИЗВЪН КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ “ на 11, 12 и 13 октомври 2012 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив, зала 2105 (втори корпус). Начален час – 13.00.

Курсът е безплатен за студенти и преподаватели!

Участниците получават сертификат от Центъра по предприемачество.

Имаш идея за бизнес и се интересуваш от възможностите да използваш европейско финансиране? Имаш бизнес и искаш да разшириш неговите възможности?

Ако поне на един от въпросите твоят отговор е „ДА“, то тогава този курс е за теб!!!
Записвания – онлайн и на e-mail: entcentre@abv.bg.

LinkedInMySpaceSvejoShare