entrepreneurship competition plovdiv

Центърът по предприемачество към ТУ – СОФИЯ, филиал ПЛОВДИВ обявява
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ от висшите училища в Южен централен район за „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС – 2012″ с награден фонд 1400 лева.
Ще бъдат раздадени три награди и награда за любимец на публиката.
Конкурсът се състои от две части:
1. Разработване на бизнес план за осъществяване на идеята за бизнес, който студентите предават на хартиен и електронен носител за оценка от комисията не по-късно от 31 октомври (сряда) 2012 г. Изискванията за разработване и критериите за оценка можете да изтеглите от тук.
2. Представяне на бизнес-идеята и плана пред комисия и колеги-студенти в Аулата на Технически университет (с помощта на презентация на MSPowerPoint или друга подобна програма), което ще се състои на 5 ноември (понеделник) 2012 г.
Публиката също има право на глас – всеки от присъстващите ще оценява младите предприемачи в таблица за оценка и събралият най-много точки ще получи наградата за любимец на публиката „Най-убедителен млад предприемач – 2012″

За контакти:
каб. 1203; телефони: 032 659 703, 0895 587 561
е-пощата на Центъра: entcentre@abv.bg

LinkedInMySpaceSvejoShare

Вашият коментар