Кои сме ние?

През месец септември 2006 година ТУ-София, филиал Пловдив спечели конкурс, участвайки с проект-оферта в обществена поръчка на Министерство на икономиката и енергетиката с предмет „Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България“. В резултат от това беше подписан договор №228/20.12.2006 за създаване на Център за насърчаване на предприемачеството ПЛОВДИВ със свой стратегически план за дейност за 2007 – 2008 година.

Центърът по предприемачество е утвърден като звено в структурата на ТУ с решение на Академичния съвет на Технически университет – София от 26.09.2007 година.

Основна цел на Центъра по предприемачество е да повишава предприемаческата култура и да подкрепя стартирането и развитието на технологични фирми в Южен централен регион.

Основател и първи ръководител на Център по предприемачество ПЛОВДИВ е Георги Димов Георгиев.

Центърът по предприемачество е наследник на Висшата школа по икономика и мениджмънт, създадена през 1990 година към пловдивския филиал на ТУ – София от преподавателите от Катедра «Индустриален мениджмънт». През годините нейни директори са били Иван Андонов, Петър Николов и Георги Д. Георгиев.

Висшата школа по икономика и мениджмънт има дългогодишен опит в разработване и провеждане на вътрешнофирмени обучения, специализирани курсове и в разработване и управление на международни и национални проекти.

За студентите…

Студентите, бидейки утрешните предприемачи, са сред нашите най-важни участници в дейността на Центъра и негови клиенти. Поради това Центърът по предприемачество ПЛОВДИВ предлага редица услуги на студенти от всички специалности на всички университети в Южен централен планов регион, насочени към осигуряване на нужните познания за предприемачи, поощряване на интереса към предприемачество, развитие на връзки между заинтересованите и подкрепа на тези, за които предприемачеството ще стане кариера и начин на живот.

 Дейността ни в тази област включва:

  • Курсове в и извън рамките на учебната програма на ТУ – София, филиал Пловдив, по предприемачество, управление на малки и средни предприятия, разработване и управление на проекти.
  •  Студентски конкурс на Център за предприемачество – Пловдив за най-добре разработена и представена бизнес идея за стартиране на собствен бизнес. Кой може да участва? Студенти от всички университети в Пловдив!

 Ако сте заинтересувани да участвате в някоя от тези дейности или бихте желали да се присъедините към нас, за да ги разнообразим и подобрим – вижте връзките към тях и се свържете с нас.

За предприемачи и мениджъри…

В услуга на начеващите, както и на действащи предприемачи и мениджъри Центърът по предприемачество – Пловдив предлага широк спектър от дейности. Те включват: срещи, обсъждания, курсове по бизнес планиране, предприемачество, по разработване и управление на проекти в и извън рамките на Европейските структурни фондове и програми, консултации по технически и технологични въпроси, по икономически и управленски въпроси и по разработване и управление на проекти.

Тези услуги се предлагат от експерти от мрежата на Център по предприемачество ПЛОВДИВ.

Ако се интересувате от някоя от тези услуги или от други, свързани с предприемачество, свържете се с нас.

LinkedInMySpaceSvejoShare