Стипендии за ЛЕТЕН семестър на уч. 2023/2024 г.

Студентите обучавани във Филиал Пловдив трябва да свалят и попълнят заявлението за стипендия. Към заявлението приложете банкова сметка и удостоверение за изплатени или неизплатени социални помощи от Дирекция "Социално подпомагане". 

Заявление - Декларация 

Заповед за стипендии летен сем.2023/2024 г. 

Приложение №1 за т.3 от Заповедта за стипендии за летен семестър уч.2023/2024 година 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т. 1 – учебната 2022-2023 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т. 2 – учебната 2022-2023 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 – учебната 2021/2022 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 – учебната 2021/2022 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 – учебната 2020/2021 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 – учебната 2020/2021 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 – учебната 2019/2020 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 – учебната 2019/2020 г. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПМС 90/26.05.2020 г. 

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС (студенти без ЕГН) 

ДЕКЛАРАЦИЯ за студенти - бащи

 

Календар