Структура

Управление

Административни отдели и служби

Факултет по електроника и автоматика

Катедри:

Факултет по машиностроене и уредостроене

Катедри:

Специализирано обучение