За филиала

Филиалът е създаден през 1986 г. като изнесено звено на Технически Университет (ТУ) - София на територията на гр. Пловдив. 

С разпореждане на Министерския съвет N 30 / 13.06.1990 г. Филиалът става самостоятелно юридическо лице. 

На базата на постановления на Министерския съвет и Решения на Академичния съвет на ТУ - София, сега Филиалът включва в структурата си два факултета - Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) и Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ). В този си вид, Филиалът е изнесена структура на ТУ - София, обучаваща студентите по образователните степени "бакалавър", "магистър" и "доктор" по специалности, утвърдени от Министерския съвет. 

Учебните зали и лаборатории са разположени в четири учебни корпуса. Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над 75 000 тома учебна и специализирана техническа литература. Филиалът разполага с добре обзаведени студентски столове и общежития за студентите с 500 места. 

  Първи, Втори корпус и общежитие  

  Трети корпус 

  Четвърти корпус (централна сграда) 


Каталог

 

За Пловдив

Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е съвременник на Троя. Траките са най-старото население на Балканския полуостров и първи създават укрепено селище, наречено от тях Евмолпия. 

През 342 г. пр.н.е. Филип II завладява селището, огражда го със здрави крепостни стени и го назовава Филипополис. 

Античен театър  

През 72 г. пр.н.е. римляните завладяват Филипополис и го преименоват в Тримонциум. В ганиците на Римската империя градът става център на провинция Тракия и два века след новата ера достига своя икономически и културен разцвет . 

След разпадането на Римската империя, Пловдив става част от Византия и през периода 527 - 565 г. инператор Юстиниян Велики напълно обновява Тримонциум. 

В средата на VI век в града идват славяните, които променят етническия облик на целия регион. Те наименоват града Пълдин, от където произлиза и днешното име - Пловдив. 

Шестте хълма придават на града неповторима и живописна красота. И до сега една от най-големите забележителности на Пловдив е неговата стара част, която пловдивчани с гордост наричат Стария град. 

Пловдив е център на областта, заемаща около 6 хил. кв. км. от територията на България. През него минават важни международни пътни артерии, които свързват Изтока с Европа, Балтика със Средиземноморието, Черно море с Адриатика. Кръстопътното му разположение го утвърждава като културен, търговски, комуникационен и туристически център.