Местоположение

Филиалът на Технически Университет - София в гр. Пловдив е разположен в 4 корпуса: 


 Корпус 1 Първи корпус, Втори корпус и общежитието се намират на бул. "Санкт Петербург" 63  

До корпусите се стига с автобуси 9, 18, 24, 29, 44 и маршрутно такси 5. 


 Корпус 3 Трети корпус се намира на ул. "Цанко Дюстабанов" 8 

Сградата се намира в централната градска част, между Централния площад и Сточна гара. 


 Корпус 4 Четвърти корпус (Централна сграда) се намира на ул. "Цанко Дюстабанов" 25 

Сградата се намира в централната градска част, между Централния площад и Сточна гара.

 

Карта