На 9 и 10 април 2011 г.(събота и неделя) в Технически университет – София, филиал Пловдив, зала 1201 от 9:30 до 17 часа ще се проведе семинар на тема „Оптимизация за търсещи машини. e-mail маркетинг. Маркетинг в социални мрежи“ с лектор Калин Чернев.

На семинара ще бъде разгледан реален сценарий за оптимизиране на сайт стъпка по стъпка, както и трикове и добри практики в маркетинга в социалните мрежи и e-mail.

Всички интересуващи се студенти и преподавател от пловдивските висши училища могат да попълнят регистрацията Прочетете още »

LinkedInMySpaceSvejoShare

Имаш идея за бизнес, но не знаеш откъде да започнеш? Искаш да разбереш как да планираш приходите и разходите си? Искаш да знаеш как да направиш добър бизнес план?

Ако поне на един от въпросите отговорът ти е „ДА“, то тогава ела на курса!!!

Център по предприемачество ПЛОВДИВ организира за всички интересуващи се студенти и преподаватели от пловдивските висши училища краткосрочен курс „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ“ на 8, 15 и 16 април 2011 г. в Технически университет – София, филиал Пловдив, зала 2108 (втори корпус).
Прочетете още »

LinkedInMySpaceSvejoShare

ЦЕНТЪР ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПЛОВДИВ организира за всички интересуващи се студенти и преподаватели от пловдивските висши училища семинара „Да бъдем убедителни! Комуникационни умения за предприемачи.“ Семинарът ще се проведе на 16-17 февруари 2011 г. (сряда и четвъртък) в Технически университет – София, филиал Пловдив, 4-ти корпус (ректорат) в зала 4328 от 9:30ч..

Обучаващи:

  • проф. дсн. Цветан Давидков, СУ „Климент Охридски”
  • Пенка Танева, ТУ – София, филиал Пловдив

Прочетете още »

LinkedInMySpaceSvejoShare

Практически семинар „Изграждане на динамични уебсайтове за развитие на бизнеса, стъпка по стъпка, с платформа Drupal“ на 29 и 30 октомври и на 5 и 6 ноември 2010г. във II корпус, зала 1201, начало 9:30 ч.

LinkedInMySpaceSvejoShare

Краткосрочен курс «Предприемачество и бизнес планиране» на 08, 09 и 15.10.2010 г. във II корпус, бул. „Санкт Петербург“ 61 от 09 до 17 часа.

LinkedInMySpaceSvejoShare