Какво е BEST?

BESTБорд на Европейските Студенти по Технологии е студентска организация с нестопанска цел. Организацията има свои локални групи в 89 Технически униерситета в 30 европейски страни. Единствената локална група на BEST в България е към ТУ София. BEST София е съставена от около 30 активни члена, които работят на доброволни начaла, промотирайки международната дейност на BEST сред студентите.

Какво получават студентите?

Всички студенати на ТУ София (включително филиал Пловдив) имат право да участват безплатно в локални и международни курсове , образователни семинари, инженерни състезания и много други събития организирани от BEST.

words related with BESTДухът на BEST

Мисията на BEST е да разпространи европейският дух. Да започнем със следния въпрос: „Какво дава един BEST курс на студентите?“ През цялата година организираме различни дейности, в които студентитете  получават възможността да увеличат своя международен опит, да установят контакти, да подобрят английския си, да се забавляват и разбира се да научат нещо ново!

LinkedInMySpaceSvejoShare